Pečovatelská služba

Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu formou terénní služby, a to jak v bytech v domech s pečovatelskou službou, tak v domácnostech uživatelů mimo tyto domy.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pečovatelská služba

 2. Základní informace k životní situaci
  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu formou terénní služby, a to jak v bytech v domech s pečovatelskou službou, tak v domácnostech uživatelů mimo tyto domy.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba, která požaduje zavedení pečovatelské služby, tj. budoucí uživatel služby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu na základě smlouvy s uživatelem služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Rozsah činností a výše úhrad je uvedena v sazebníku úhrad, který schválila rada městského obvodu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Je popsáno níže v bodě "Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit".

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kancelář sociální pracovnice pečovatelské služby - odloučené pracoviště Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v domech s pečovatelskou službou na ul. Novoveská 14 (Po: 7:00 - 11:30  12:30 - 15:30)  a Šimáčkova 27 (St: 7:00 - 11:30  12:30 - 15:30), Ostrava - Mariánské Hory.

  Út, Čt, Pá: dle dohody (tel. 599 459 122, 599 459 131, 725 713 548)

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytování pečovatelské služby vyplní s žadatelem osobně sociální pracovnice pečovatelské služby.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odvíjí se od kapacity pečovatelské služby.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalším účastníkem je osoba/osoby, kterou určí žadatel o službu. V případě, že je žadatelem osoba omezena ve způsobilosti k právním úkonům, jedná za ni zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě bydliště.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Zavedení pečovatelské služby je potřeba projednat osobně.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nebude-li příjemce se způsobem poskytování pečovatelské služby či s její kvalitou spokojen, může podat stížnost dle Pravidel pro poskytování pečovatelské služby.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě porušení sjednaných podmínek může být smlouva o poskytování pečovatelské služby vypovězena. Výpovědní důvody a lhůty jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.10.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno