Pečovatelská služba

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pečovatelská služba

 2. Základní informace k životní situaci

  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu formou terénní služby, a to jak v bytech v domech s pečovatelskou službou, tak v domácnostech klientů mimo tyto domy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba, která požaduje zavedení pečovatelské služby, tj. budoucí klient služby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu na základě smlouvy s uživatelem služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Rozsah činností a výše úhrad je uvedena v sazebníku úhrad, který schválila rada městského obvodu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Jestliže požadujete zavedení pečovatelské služby ve své současné domácnosti, kontaktujte sociální pracovnici. Řešení situace je popsáno níže v bodě "Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit".

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 224/63, 709 36, Ostrava. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kancelář sociální pracovnice pečovatelské služby – odloučené pracoviště Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v domech s pečovatelskou službou na ul. Novoveská 1168/14 (Po: 7:0011:30  12:3015:30) a Šimáčkova 1148/27 (St: 7:0011:30  12:3015:30), Ostrava – Mariánské Hory.

  Út, Čt, Pá: dle dohody 


  sociální pracovnice pečovatelské služby – Mgr. Věra Krzaková

  tel.: 725 713 548, 599 599 459 131, 599 459 122, e-mail: vera.krzakova@marianskehory.cz

  vedoucí odboru sociální péče – Ing. Marcela Kočová

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, budova A, kancelář č. 30

  tel. 599 459 240, 725 713 553, e-mail: marcela.kocova@marianskehory.cz


 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytování pečovatelské služby vyplní s žadatelem osobně sociální pracovnice pečovatelské služby.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odvíjí se od kapacity pečovatelské služby a akutnosti.

  Maximální okamžitá kapacita pečovatelské služby:

  7.00–9.00 h – šest klientů (+2*)

  9.00–15.30 h – osm klientů (+2*)

  15.30–17.30 h – dva klienti


  * + sociální pracovnice a vedoucí OSP (pro sociální poradenství či eventuální pomoc se zajišťováním základních úkonů pečovatelské služby)

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalším účastníkem je osoba/osoby, kterou určí zájemce o službu. V případě, že je zájemce osoba omezená ve svéprávnosti, jedná za ni zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Zavedení pečovatelské služby je potřeba projednat osobně.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě porušení sjednaných podmínek může být smlouva o poskytování pečovatelské služby vypovězena. Výpovědní důvody a lhůty jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor sociální péče