Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dopravní omezení

Poslední změna: Pondělí 01.04.2019 15:34
Omezení provozu v ulici 1. máje

Omezení provozu v ulici 1. máje

Úterý 15.10.2019 15:57

V době od 17. října od 7 hodin do 23. října 2019 do 18 hodin bude omezen provoz z důvodu prací v kolejišti v ulici 1. máje, a to od křižovatky s ulicí 28. října. Průjezdnost pro automobily bude zachována, řidiči však musí dbát přechodného dopravního značení. Tramvajová doprava bude v tomto úseku odkloněna a po dobu prací bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Omezení provozu v ulici Václavská IV. část

Omezení provozu v ulici Václavská IV. část

Středa 11.09.2019 10:07

Z důvodu stavebních prácí na rekonstrukci komunikace v rámci akce Regenerace sídliště Vršovců bude úplně omezen provoz v ulici Václavská od 6,00 hodin dne 18.9. do 6,00 hodin dne 2.10.2019, tzn. uzavřený úsek od křižovatky s ul. Boleslavovou po garážová stání (firmy Veolia). Objízdná trasa je vedena po ul. Nivnická - Kralická - Boleslavova.

Omezení provozu v ulici Václavská

Omezení provozu v ulici Václavská

Středa 28.08.2019 09:06

V rámci akce Regenerace sídliště Vršovců V. etapa, bude od 1.září do 18. září.2019 úplně omezen provoz na ul. Václavské, a to v úseku do křižovatky s ul. Vršovců (od prádelny) po křižovatku s ul. Boleslavova. 
Objízdná trasa bude vyznačena příslušným dopravním značením, a bude vedena po ul. Vršovců, Kubelíkova, Mojmírovců a Boleslavova.
Uzavírky  a úplné omezení provozu na žel. přejezdu v ul. Štramberské

Uzavírky a úplné omezení provozu na žel. přejezdu v ul. Štramberské

Středa 21.08.2019 15:44

Provoz na ul. Štramberské bude omezen od od 7 hodin dne 22.08. do 18 hodin dne 27.08.2019.
Uzavřený úsek – ul. Štramberská, v místě železničního přejezdu – první žel. přejezd ve směru od křižovatky s ul. U Cementárny na ul. Pohraniční. 
Objízdná trasa bude vedena z ul. 1. máje, na ul. Mostárenskou, Kotkova, Ruská a na ul. Štramberskou k místu uzavření, a zpět.

Po dobu omezení provozu budou autobusové zastávky „Nová ocelárna“ v obou směrech přemístěny, a to na místo poblíž křižovatky ul. Štramberská a U Cementárny. 

Uzavírka v ulici Kremličkova

Uzavírka v ulici Kremličkova

Pondělí 19.08.2019 10:05

Z důvodu rekonstrukce komunikace včetně pokládky nového povrchu bude úplně uzavřena
od 19.08.2019 do 31.10.2019 ul. Kremličkova.
Uzavírka v ulici E. Filly

Uzavírka v ulici E. Filly

Pondělí 19.08.2019 10:01

Z důvodu probíhajících prácí na rekonstrukci vozovky bude ulice uzavřena v celé délce, bez etap až do 31. října 2019. Objízdná trasa je vyznačena.

Omezení provozu v ulici Václavská

Omezení provozu v ulici Václavská

Středa 31.07.2019 08:17

V souvislosti s probíhající regenerací sídliště Vršovců bude od 6 hodin dne 12. 8. a do 6 hodin dne 1.9.2019 úplně omezen provoz v části ul. Václavská, úsek od domu čp. 11 kolem Smetanova sadu po křižovatku s ul. Vršovců a bude tak vedena a vyznačena objízdná trasa.

Omezení provozu v ulici Vršovců

Omezení provozu v ulici Vršovců

Pondělí 22.07.2019 11:17

V souvislosti s probíhající regenerací sídliště Vršovců bude od 22. 7. 2019 od 6 hodin do 12. 8. 2019 do 6 hodin bude částečně omezen provoz v úseku od křižovatky s ul. Václavskou, kolem objektu prádelen – provoz bude veden po volné polovině vozovky.

Uzavírka v ulici Ludmilina

Uzavírka v ulici Ludmilina

Pondělí 22.07.2019 10:49

Z důvodu opravy vodovodu na ul. Ludmilina bude od 5. 8. 2019 ulice zcela uzavřena. Opravy potrvají do 15 hodin dne 05.11.2019.
Uzavírka křižovatky v ulicích Zelená a Výstavní

Uzavírka křižovatky v ulicích Zelená a Výstavní

Pátek 28.06.2019 15:02

Křižovatka ulic Zelená a Výstavní bude z důvodu rekonstrukce kanalizace od půlnoci ze soboty 29.06.2019 na neděli  30.06.2019 zcela uzavřena. Toto omezení potrvá až do 31.10.2019.

Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením.

Po dobru uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky na ul. Výstavní - Dům energetiky, Zelená a Gajdošova. Autobusy linky 35 a 39 budou jezdit přes ulici Průmyslovou - 1. máje - 28. října. Na této trasy zastaví na zastávce na ul. 1. máje "Mariánské náměstí" a "Železárenská" - viz schéma MHD 35 a 39.

Uzavírka v ulici Fráni Šrámka

Uzavírka v ulici Fráni Šrámka

Čtvrtek 13.06.2019 14:31

Na křižovatce ulic Fráni Šrámka a Výstavní probíhá oprava a je zcela uzavřena. Akce potrvá to do 30.06.2019.  Po tuto dobu je na ul. Fráni Šrámka obousměrný provoz a parkoviště jsou dočasně zrušena.
Uzavírka v ulici Sukova

Uzavírka v ulici Sukova

Pondělí 06.05.2019 11:35

Krátká uzavírka na ul. Sukova od křižovatky s ul. Žákovskou, a bude od 13.05.2019 do 15.05.2019. Důvodem jsou stavební práce na přípojce NNk. 
Dopravní omezení a uzavírka na ulici Suderova

Dopravní omezení a uzavírka na ulici Suderova

Čtvrtek 02.05.2019 11:39

Od pondělí 29.04.2019 začnou práce na rekonstrukci kanalizace na ul. Suderova, a to prakticky ve dvou etapách. 
 
Omezení provozu na ul. Tovární

Omezení provozu na ul. Tovární

Čtvrtek 04.04.2019 14:25

Aktuálně je denně od 7 do 16 hodin omezen provoz na ul. Tovární. Důvodem jsou stavební práce na vodovodu, které potrvají do 31.07.2019.
Uzavírka v ulici E. Filly

Uzavírka v ulici E. Filly

Úterý 02.04.2019 10:02

Na ul. Emila Filly budou probíhat práce na opravě vodovodu, který vede téměř středem vozovky.
Práce jsou rozděleny na dva úseky:
1. Etapa - bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Přemyslovců po křižovatku s ul. Čelakovského, který bude uzavřen od 16. dubna 2019 do 14. května 2019
    V této etapě bude objížďka směřována přes ulici Přemyslovců, po ul. Hudební na ul. Korunní k ul. Emila Filly     
 
2. Etapa - bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Čelakovského po křižovatku s ul. Tvorkovských, a tento bude uzavřen od 15. května 2019 do 3. září 2019.
    V této etapě bude objížďka směřována přes ulici Emila Filly, Hudební na ul. Přemyslovců, případně na ul. Klicperovu.
 
Dopravní omezení i objížďka bude vyznačena příslušným dopravním značením.
Omezení provozu v ulici Výstavní

Omezení provozu v ulici Výstavní

Čtvrtek 28.03.2019 13:11

Na ulici Výstavní se letos chystá rekonstrukce kanalizace v úseku od křižovatky s ul. Fráni Šrámka až po křižovatku s ul. Gajdošova. Práce budou probíhat po etapách, a budou vyžadovat i omezení dopravy.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »