Dopravní omezení

UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ
5 11 2019

UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ

Z důvodu opravovy uliční vpustě, bude uzavřen dne pondělí 11. listopadu od 8 hodin do pondělí 25. listopadu do 16 hodin úsek od křižovatky s ul. Boleslavova až po křižovatku s ul. Karla Tomana v ulici Mojmírovců. Uzavírka i objížďka budou vyznačeny příslušným dopravním značením.
Omezení provozu v ulici 1. máje
15 10 2019

Omezení provozu v ulici 1. máje

V době od 17. října od 7 hodin do 23. října 2019 do 18 hodin bude omezen provoz z důvodu prací v kolejišti v ulici 1. máje, a to od křižovatky s ulicí 28. října. Průjezdnost pro automobily bude zachována, řidiči však musí dbát přechodného dopravního značení. Tramvajová doprava bude v tomto úseku odkloněna a po dobu prací bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Omezení provozu v ulici Václavská IV. část
11 9 2019

Omezení provozu v ulici Václavská IV. část

Z důvodu stavebních prácí na rekonstrukci komunikace v rámci akce Regenerace sídliště Vršovců bude úplně omezen provoz v ulici Václavská od 6,00 hodin dne 18.9. do 6,00 hodin dne 2.10.2019, tzn. uzavřený úsek od křižovatky s ul. Boleslavovou po garážová stání (firmy Veolia). Objízdná trasa je vedena po ul. Nivnická - Kralická - Boleslavova.

Omezení provozu v ulici Václavská
28 8 2019

Omezení provozu v ulici Václavská

V rámci akce Regenerace sídliště Vršovců V. etapa, bude od 1.září do 18. září.2019 úplně omezen provoz na ul. Václavské, a to v úseku do křižovatky s ul. Vršovců (od prádelny) po křižovatku s ul. Boleslavova. 
Objízdná trasa bude vyznačena příslušným dopravním značením, a bude vedena po ul. Vršovců, Kubelíkova, Mojmírovců a Boleslavova.
Uzavírky  a úplné omezení provozu na žel. přejezdu v ul. Štramberské
21 8 2019

Uzavírky a úplné omezení provozu na žel. přejezdu v ul. Štramberské

Provoz na ul. Štramberské bude omezen od od 7 hodin dne 22.08. do 18 hodin dne 27.08.2019.
Uzavřený úsek – ul. Štramberská, v místě železničního přejezdu – první žel. přejezd ve směru od křižovatky s ul. U Cementárny na ul. Pohraniční. 
Objízdná trasa bude vedena z ul. 1. máje, na ul. Mostárenskou, Kotkova, Ruská a na ul. Štramberskou k místu uzavření, a zpět.

Po dobu omezení provozu budou autobusové zastávky „Nová ocelárna“ v obou směrech přemístěny, a to na místo poblíž křižovatky ul. Štramberská a U Cementárny. 

Uzavírka v ulici Kremličkova
19 8 2019

Uzavírka v ulici Kremličkova

Z důvodu rekonstrukce komunikace včetně pokládky nového povrchu bude úplně uzavřena
od 19.08.2019 do 5.11.2019 ul. Kremličkova.
Uzavírka v ulici E. Filly
19 8 2019

Uzavírka v ulici E. Filly

Z důvodu probíhajících prácí na rekonstrukci vozovky bude ulice uzavřena v celé délce, bez etap až do 4. listopadu 2019. Objízdná trasa je vyznačena.

Omezení provozu v ulici Václavská
31 7 2019

Omezení provozu v ulici Václavská

V souvislosti s probíhající regenerací sídliště Vršovců bude od 6 hodin dne 12. 8. a do 6 hodin dne 1.9.2019 úplně omezen provoz v části ul. Václavská, úsek od domu čp. 11 kolem Smetanova sadu po křižovatku s ul. Vršovců a bude tak vedena a vyznačena objízdná trasa.

Omezení provozu v ulici Vršovců
22 7 2019

Omezení provozu v ulici Vršovců

V souvislosti s probíhající regenerací sídliště Vršovců bude od 22. 7. 2019 od 6 hodin do 12. 8. 2019 do 6 hodin bude částečně omezen provoz v úseku od křižovatky s ul. Václavskou, kolem objektu prádelen – provoz bude veden po volné polovině vozovky.

Uzavírka v ulici Ludmilina
22 7 2019

Uzavírka v ulici Ludmilina

Z důvodu opravy vodovodu na ul. Ludmilina bude od 5. 8. 2019 ulice zcela uzavřena. Opravy potrvají do 15 hodin dne 05.11.2019.
Uzavírka křižovatky v ulicích Zelená a Výstavní
28 6 2019

Uzavírka křižovatky v ulicích Zelená a Výstavní

Křižovatka ulic Zelená a Výstavní bude z důvodu rekonstrukce kanalizace od půlnoci ze soboty 29.06.2019 na neděli  30.06.2019 zcela uzavřena. Toto omezení potrvá až do 31.10.2019.

Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením.

Po dobru uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky na ul. Výstavní - Dům energetiky, Zelená a Gajdošova. Autobusy linky 35 a 39 budou jezdit přes ulici Průmyslovou - 1. máje - 28. října. Na této trasy zastaví na zastávce na ul. 1. máje "Mariánské náměstí" a "Železárenská" - viz schéma MHD 35 a 39.

Uzavírka v ulici Fráni Šrámka
13 6 2019

Uzavírka v ulici Fráni Šrámka

Na křižovatce ulic Fráni Šrámka a Výstavní probíhá oprava a je zcela uzavřena. Akce potrvá to do 30.06.2019.  Po tuto dobu je na ul. Fráni Šrámka obousměrný provoz a parkoviště jsou dočasně zrušena.
Uzavírka v ulici Sukova
6 5 2019

Uzavírka v ulici Sukova

Krátká uzavírka na ul. Sukova od křižovatky s ul. Žákovskou, a bude od 13.05.2019 do 15.05.2019. Důvodem jsou stavební práce na přípojce NNk. 
Dopravní omezení a uzavírka na ulici Suderova
2 5 2019

Dopravní omezení a uzavírka na ulici Suderova

Od pondělí 29.04.2019 začnou práce na rekonstrukci kanalizace na ul. Suderova, a to prakticky ve dvou etapách. 
 
Omezení provozu na ul. Tovární
4 4 2019

Omezení provozu na ul. Tovární

Aktuálně je denně od 7 do 16 hodin omezen provoz na ul. Tovární. Důvodem jsou stavební práce na vodovodu, které potrvají do 31.07.2019.
Uzavírka v ulici E. Filly
2 4 2019

Uzavírka v ulici E. Filly

Na ul. Emila Filly budou probíhat práce na opravě vodovodu, který vede téměř středem vozovky.
Práce jsou rozděleny na dva úseky:
1. Etapa - bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Přemyslovců po křižovatku s ul. Čelakovského, který bude uzavřen od 16. dubna 2019 do 14. května 2019
    V této etapě bude objížďka směřována přes ulici Přemyslovců, po ul. Hudební na ul. Korunní k ul. Emila Filly     
 
2. Etapa - bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Čelakovského po křižovatku s ul. Tvorkovských, a tento bude uzavřen od 15. května 2019 do 3. září 2019.
    V této etapě bude objížďka směřována přes ulici Emila Filly, Hudební na ul. Přemyslovců, případně na ul. Klicperovu.
 
Dopravní omezení i objížďka bude vyznačena příslušným dopravním značením.
Omezení provozu v ulici Výstavní
28 3 2019

Omezení provozu v ulici Výstavní

Na ulici Výstavní se letos chystá rekonstrukce kanalizace v úseku od křižovatky s ul. Fráni Šrámka až po křižovatku s ul. Gajdošova. Práce budou probíhat po etapách, a budou vyžadovat i omezení dopravy.