Dopravní omezení

Uzavírka - ulice Grmelova
14 3 2024

Uzavírka - ulice Grmelova

Na začátku letošního března zahájili dělníci stavební práce na rozsáhlé rekonstrukci v Mariánských Horách, která zahrnuje jak čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) v ulici Pašerových, tak i kanalizaci v ulici Grmelova. Ta by měla být dokončena do 31. července tohoto roku.

Uzavírka v ulici 28. října
21 2 2024

Uzavírka v ulici 28. října

Z důvodu havárie na kanalizaci a s ní spojených výkopových prací je ulici 28. října ve směru na Porubu, a to v úseku od křižovatky s ul. Karla Tomana po křižovatku s ul. Železárenská x Sokola Tůmy uzavřena. Uzavírka i objížďka jsou vyznačeny příslušným dopravním značením. Upozornění na neprůjezdnost je již od křižovatky s ul. Přemyslovců. Objížďka je vyznačená přes ul. 1. máje a ul. Železárenskou. Práce na havárii kanalizace v ul. Karla Tomana a potrvají do 31.března. 

Uzavírka v ulici Přemyslovců
27 1 2023

Uzavírka v ulici Přemyslovců

V souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“ bude docházet k úplnému omezení provozu na ul. Přemyslovců. Po dobu provádění prací je nutné respektovat příslušné dopravní značení.

UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ
17 6 2022

UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ

Z důvodu rekonstrukce bude v době od 20. 6. do 5.10. 2022 uzavřena pro provoz motorových vozidel ulice Mojmírovců, a to v úseku od ulice Přemyslovců po ulici Mládí. Společnost COLAS CZ a.s. zde bude realizovat kompletní rekonstrukci komunikace a chodníků. 

Uzavírka v ulici Prostorná
30 3 2021

Uzavírka v ulici Prostorná

Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude ve dnech od 24. března do 31. července uzavřena pro provoz motorových vozidel ulice Prostorná, a to od křižovatky s ulicí Kremličkovou po křižovatku s ulicí 28. října. 

Po dobu uzavírky bude v ulicích Herbenova a Mrštíkova zrušen jednosměrný provoz a a na obou ulicích je umožněn obousměrný provoz.

Uzavírka v ulici Výstavní prodloužena
1 9 2020

Uzavírka v ulici Výstavní prodloužena

Pro dokončení rekonstrukce kanalizace bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Zelená po křižovatku s ul. Hornickou, a úsek od domu na ul. Výstavní čp. 2375/24 před křižovatkou s ul. Sportovní až po dům na ul. Výstavní čp. 2499/40 za křižovatkou s ul. Gajdošovou v  době od 1. září do 31. října 2020
I nadále nebudou v těchto termínech obsluhovány aut. zastávky Dům energetiky, Zelená a Gajdošova, ty jsou přesunuty na ul. 1. máje  - linky č. 35, 39 a 50. Dopravní omezení je vyznačeno příslušným dopravním značením. 
Uzavírka v ulici Slavníkovců
29 7 2020

Uzavírka v ulici Slavníkovců

Z důvodu rekonstrukce bude v době od 3. srpna do 30. listopadu 2020 uzavřena pro provoz motorových vozidel ulice Slavníkovců. Je nutno dodržovat stanovené přechodné značení. 

Přístup pro chodce bude zachován, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při chůzi.
Uzavírka v ulici Výstavní
29 6 2020

Uzavírka v ulici Výstavní

Od středy 1. července 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Výstavní, dojde k uzavírce v ulici Výstavní a ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35, 39 a 50. Linky budou vedeny odklonem po ul. 1. máje.

Uzavírka v ulici Ludmilina
20 4 2020

Uzavírka v ulici Ludmilina

Z důvodu rekonstrukce bude v době od 20. dubna do 19. července 2020 uzavřena pro provoz motorových vozidel ulice Ludmilina. Je nutno dodržovat stanovené přechodné značení. 

Přístup pro chodce bude zachován, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při chůzi.
Omezení provozu v ulici Josefa Šavla
17 4 2020

Omezení provozu v ulici Josefa Šavla

Na ul. Josefa Šavla začnou v pondělí 20.04.2020 práce na rekonstrukci místní sítě plynovodu "REKO MS Ostrava - Mar. Hory, 1. část". Budou postupně uzavřeny chodníky pro provoz pěších, dále bude v květnu uzavřena část ulice Kubelíkova.
Uzavírka v ulici Pražákova
10 3 2020

Uzavírka v ulici Pražákova

Z důvodu havárie na kanalizační přípojce na ul. Pražákova je ulice ode dneška zcela uzavřena  a je vyznačena objížďka. 
Práce potrvají do 18.03.2020.
UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ
5 11 2019

UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ

Z důvodu opravovy uliční vpustě, bude uzavřen dne pondělí 11. listopadu od 8 hodin do pondělí 25. listopadu do 16 hodin úsek od křižovatky s ul. Boleslavova až po křižovatku s ul. Karla Tomana v ulici Mojmírovců. Uzavírka i objížďka budou vyznačeny příslušným dopravním značením.
Omezení provozu v ulici 1. máje
15 10 2019

Omezení provozu v ulici 1. máje

V době od 17. října od 7 hodin do 23. října 2019 do 18 hodin bude omezen provoz z důvodu prací v kolejišti v ulici 1. máje, a to od křižovatky s ulicí 28. října. Průjezdnost pro automobily bude zachována, řidiči však musí dbát přechodného dopravního značení. Tramvajová doprava bude v tomto úseku odkloněna a po dobu prací bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Omezení provozu v ulici Václavská IV. část
11 9 2019

Omezení provozu v ulici Václavská IV. část

Z důvodu stavebních prácí na rekonstrukci komunikace v rámci akce Regenerace sídliště Vršovců bude úplně omezen provoz v ulici Václavská od 6,00 hodin dne 18.9. do 6,00 hodin dne 2.10.2019, tzn. uzavřený úsek od křižovatky s ul. Boleslavovou po garážová stání (firmy Veolia). Objízdná trasa je vedena po ul. Nivnická - Kralická - Boleslavova.

Omezení provozu v ulici Václavská
28 8 2019

Omezení provozu v ulici Václavská

V rámci akce Regenerace sídliště Vršovců V. etapa, bude od 1.září do 18. září.2019 úplně omezen provoz na ul. Václavské, a to v úseku do křižovatky s ul. Vršovců (od prádelny) po křižovatku s ul. Boleslavova. 
Objízdná trasa bude vyznačena příslušným dopravním značením, a bude vedena po ul. Vršovců, Kubelíkova, Mojmírovců a Boleslavova.
Uzavírky  a úplné omezení provozu na žel. přejezdu v ul. Štramberské
21 8 2019

Uzavírky a úplné omezení provozu na žel. přejezdu v ul. Štramberské

Provoz na ul. Štramberské bude omezen od od 7 hodin dne 22.08. do 18 hodin dne 27.08.2019.
Uzavřený úsek – ul. Štramberská, v místě železničního přejezdu – první žel. přejezd ve směru od křižovatky s ul. U Cementárny na ul. Pohraniční. 
Objízdná trasa bude vedena z ul. 1. máje, na ul. Mostárenskou, Kotkova, Ruská a na ul. Štramberskou k místu uzavření, a zpět.

Po dobu omezení provozu budou autobusové zastávky „Nová ocelárna“ v obou směrech přemístěny, a to na místo poblíž křižovatky ul. Štramberská a U Cementárny. 

Uzavírka v ulici Kremličkova
19 8 2019

Uzavírka v ulici Kremličkova

Z důvodu rekonstrukce komunikace včetně pokládky nového povrchu bude úplně uzavřena
od 19.08.2019 do 5.11.2019 ul. Kremličkova.
Uzavírka v ulici E. Filly
19 8 2019

Uzavírka v ulici E. Filly

Z důvodu probíhajících prácí na rekonstrukci vozovky bude ulice uzavřena v celé délce, bez etap až do 4. listopadu 2019. Objízdná trasa je vyznačena.

Omezení provozu v ulici Václavská
31 7 2019

Omezení provozu v ulici Václavská

V souvislosti s probíhající regenerací sídliště Vršovců bude od 6 hodin dne 12. 8. a do 6 hodin dne 1.9.2019 úplně omezen provoz v části ul. Václavská, úsek od domu čp. 11 kolem Smetanova sadu po křižovatku s ul. Vršovců a bude tak vedena a vyznačena objízdná trasa.

Omezení provozu v ulici Vršovců
22 7 2019

Omezení provozu v ulici Vršovců

V souvislosti s probíhající regenerací sídliště Vršovců bude od 22. 7. 2019 od 6 hodin do 12. 8. 2019 do 6 hodin bude částečně omezen provoz v úseku od křižovatky s ul. Václavskou, kolem objektu prádelen – provoz bude veden po volné polovině vozovky.