Aktuality
Výzva! Hledáme historické fotografie a dokumenty ze ZŠ Gen. Janka
21 11 2023

Výzva! Hledáme historické fotografie a dokumenty ze ZŠ Gen. Janka

Učitelé, žáci a pamětníci pozor!

V rámci 50letých oslav ZŠ Gen. Janka hledáme jakýkoli historický materiál týkající se naší mariánskohorské základky.

Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská
8 11 2023

Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská

Statutární město Ostrava prostřednictvím městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v současné době dokončuje realizaci projektu, jehož cílem je vybudování spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská z dlažby mezi zastávkami MHD J. Trnky a Sídliště Fifejdy pro zvýšení bezpečnosti chodců.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2023 AŽ 2027
7 11 2023

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2023 AŽ 2027

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací. Zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za případné škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti.

VÍCE AKTUALIT >>