Aktuality
Podzimní čištění místních komunikací
30 9 2022

Podzimní čištění místních komunikací

Od pondělí 3. října bude zahájeno podzimní čistění místních komunikací a chodníků v našem městském obvodu. Práce jsou naplánované do pátku 4. listopadu. V průběhu čištění cest se uskuteční také tzv. rajónové čištění ulic, tedy s rozmístěním značek se zákazem zastavení. Rajónové čištění je naplánováno vždy na středy od 5. října do 2. listopadu, vždy od 8 do 16 hodin. Žádáme proto obyvatele, aby respektovali oznámení a instalované dopravní značení a po vymezenou dobu přemístili svá vozidla z vozovek a parkovišť mimo čištěnou lokalitu.

SPOLUFINANCOVÁNÍ EU
27 9 2022

SPOLUFINANCOVÁNÍ EU

V průběhu roku 2022 budou dokončeny 3 stavby spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Příjemcem dotace je Statutární město Ostrava prostřednictvím městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ HLASOVAT VE DRUHÉM KOLE VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
27 9 2022

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ HLASOVAT VE DRUHÉM KOLE VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU SE USKUTEČNÍ VE DNECH 30. ZÁŘÍ A 1. ŘÍJNA 2022.

Do druhého kola postoupili:

Ing. Zdeněk Nytra, dosavadní senátor PČR, trvalý pobyt Ostrava, člen ODS, navržen Koalici SPOLU

JUDr. Miroslav Antl, advokát a vysokoškolský pedagog, trvalý pobyt Hradec Králové, bez politické příslušnosti, navržen politickým hnutím ANO 2011.


Voliči hlasují jako každé volby ve svých volebních okrscích a v případě že volič má závažné, zejména zdravotní důvody, lze požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Svou žádost o tento způsob hlasování může volič nahlásit na úřad městského obvodu - tel. 599 459 276 nebo mobil 607 048 575. Ve volebních dnech můžete požádat přímo okrskovou volební komisi.

Hlasovací lístky nejsou doručovány voličům na adresu trvalého pobytu, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti.

VÍCE AKTUALIT >>