Dluhové poradenství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Insolvenční zákon je nástroj pro oddlužení. Je určen pro osoby, jejichž dluhy nevznikly z podnikání. To znamená, že nelze ukončit podnikání a pak své staré dluhy řešit oddlužením. Například může jít o osobu, která přišla o práci a není schopna své finanční závazky plnit a splácet. Místo dalšího zadlužování je rozumnější se s věřiteli dohodnout nebo se pokusit o oddlužení. Pro úspěšné schválení oddlužení, musí být podán návrh na oddlužení, a to na speciálním formuláři.

Od 01.07.2017 je účinná novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že návrh na povolení oddlužení může sepsat:

-          Dlužník (fyzická osoba) s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském programu nebo vykonal zkoušku insolvenčního správce.

-          Advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři, a to za odměnu ve výši 4.000 Kč + DPH za jednotlivce, popř. 6.000 Kč + DPH za manžele. Odměnu lze uplatit až v průběhu insolvenčního řízení.

-          Zástupci organizací, které získaly akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení od Ministerstva spravedlnosti.

V praxi se může stát, že jeden subjekt je akreditovanou osobou i poskytovatelem sociální služby odborného sociálního poradenství – finančně výhodnější varianta pro dlužníky.

Užitečné odkazy:  

http://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapa-dluhovych-poraden 

http://www.financeproradost.cz/

http://www.poradnasamaritan.cz/

https://sako.justice.cz   – uveden seznam akreditovaných osob k sepisování insolvenčních návrhů

http://iregistr.mpsv.cz    

www.mapaexekuci.cz  

www.financnitisen.cz  

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dluhové poradenství

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 4. Na které instituci životní situaci řešit
 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít
 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 14. Jaké jsou související předpisy
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 17. Další související informace
 18. Za správnost návodu odpovídá útvar
 19. Kontaktní osoba
 20. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  03.02.2021