Finanční příspěvky (dary, dotace)

DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2024

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 28. schůzi konané dne 27. 11. 2023 pod č. usn. 0805/RMOb-MH/2226/28 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2024 a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2024 (dále jen „Zásady“).