Finanční příspěvky (dary, dotace)

Dotační výzva pro rok 2019

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 7. schůzi konané dne 4. 2. 2019 pod č. usn. 0214/RMOb-MH/1822/7 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2019 a schválila Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2019 (dále jen „Zásady“).