Finanční příspěvky (dary, dotace)

Dotační výzva roku 2022

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 75. schůzi konané dne 08. 12. 2021 pod č. usn. 2613/RMOb-MH/1822/75 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2022 a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2022 (dále jen „Zásady“).

DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2023

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 4. schůzi konané dne 05. 12. 2022 pod č. usn. 3665/RMOb-MH/2226/4 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2023 a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2023 (dále jen „Zásady“).