Finanční příspěvky (dary, dotace)

Dotační výzva pro podporu sportu a volnočasových aktivit roku 2021

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 42. mimořádné schůzi konané dne 28. 04. 2021 pod č. usn. 2077/RMObM-MH/1822/42 rozhodla o vyhlášení „Dotační výzvy pro podporu sportu a volnočasových aktivit roku 2021“ a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci „Dotační výzvy pro podporu sportu a volnočasových aktivit roku 2021“ (dále jen „Zásady“).

DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2021

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 51. schůzi konané dne 14. 12. 2020 pod č. usn. 1789/RMOb-MH/1822/52 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2021 a schválila Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2021 (dále jen „Zásady“).

Dotační výzva roku 2022

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 75. schůzi konané dne 08. 12. 2021 pod č. usn. 2613/RMOb-MH/1822/75 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2022 a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2022 (dále jen „Zásady“).