Finanční příspěvky (dary, dotace)

DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2021

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 51. schůzi konané dne 14. 12. 2020 pod č. usn. 1789/RMOb-MH/1822/52 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2021 a schválila Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2021 (dále jen „Zásady“).