Finanční příspěvky (dary, dotace)

DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2020

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 29. schůzi konané dne 13. 1. 2020 pod č. usn. 1060/RMOb-MH/1822/29 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2020 a schválila Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2020 (dále jen „Zásady“).