Odbor bytový

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, zajišťuje správu a údržbu svěřeného domovního a bytového fondu. 

Odbor v samostatné působnosti:

 • spravuje bytový a domovní fond, který je v majetku Statutárního města Ostravy
 • zajišťuje opravy a údržbu svěřeného domovního a bytového fondu
 • zabezpečuje poskytování všech potřebných služeb v obecních domech (dodávky tepla, teplé a studené vody, elektřiny, kominické práce, splašky atd.)
 • provádí vyúčtování těchto služeb spojených s bydlením nájemců bytů v obecních domech
 • určuje výši úhrady za užívání bytů a služby s tím spojené
 • zajišťuje podklady pro podání výpovědi z nájmu bytu dle § 2285 - § 2296 občanského zákoníku, který pak podává u soudu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu např. pro neplacení nájemného z bytu
 • vede nezávaznou evidenci žadatelů o pronájem bytu a provádí její pravidelnou aktualizaci
 • provádí přechod nájmu bytů v souladu s ust. § 2279 - § 2284 občanského zákoníku
 • zajišťuje vyklizení protiprávně obsazených bytů
 • vyřizuje žádosti o schválení podnájmu v bytě dle § 2274 - § 2278 občanského zákoníku
 • uzavírá dohody o nájmu bytu a ukončuje nájmy bytu na základě výpovědi dosavadních nájemců
 • přebírá uvolněné byty a nebytové prostory
 • provádí měsíční změny v nájemném, provádí měsíční uzávěrky ve spolupráci s inkasním střediskem
 • připravuje podklady pro výběrová řízení pro investiční záměry a připravuje samotná výběrová řízení na dodavatele oprav bytové domovního fondu
 • řeší bytové záležitosti občanů ve smyslu občanského zákoníku a navazujících právních předpisů
 • připravuje materiály pro jednání Rady městského obvodu a Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Průběžně zveřejňuje volné byty pro registrované žadatele:

Úřední hodiny

pondělí a středa:    8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Adresa

Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 65
Ostrava - Mariánské Hory
709 36

Kontakty

Ing. Ladislav Rožnai
vedoucí bytového odboru
Hana Chomičová
referent bytové agendy
Jana Dřímalová
bytový technik
Lucie Havránková
bytový technik
Bc. Lucie Hrbáčková
referent bytové agendy
Renáta Janečková
referent agendy majetkové správy
Agnesa Kováčiková
referent agendy majetkové správy
Andrea Matušková
referent bytové agendy
Lukáš Roják
údržbář, řidič
Marie Slámová
komplex. správa domovního bytového a nebytového fondu
Martina Vlosinská
bytový technik