Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor majetkový

Poslední změna: Pátek 19.02.2016 12:58 by Valenta Karel

Odbor v samostatné působnosti zajišťuje zejména:

  • prodej, nabývání, pronájem a výpůjčky nemovitého majetku, uzavírání všech druhů smluv s touto agendou spojených, včetně smluv na hrobová místa,
  • privatizaci domovního a bytového fondu,
  • správu evidence nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu,
  • vyřizování souhlasů s umístěním cizích staveb na pozemcích svěřených městskému obvodu a s tím související majetkoprávní vypořádání, tj. zřízení věcného břemene, smlouvy zakládající právo provést stavbu,
  • hotovostní výběry za pronájem pozemků, věcná břemena, reklamy, hrobová místa a ostatní služby týkající se nemovitého majetku,
  • výkon služby Czech POINT včetně agendy základních registrů.

 

Vztah k s. p. v likvidaci popř. k jiným právnickým osobám: poskytuje součinnost při likvidaci Státního podniku bytového hospodářství Mar. Hory a Hulváky – v likvidaci.

Rozsah, v jakém odbor provádí metodickou činnost: komplexně v oblasti nakládání s majetkem dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, v platném znění.

Bc. Jindřiška Pavúková
vedoucí odboru
599459253 108A / Ostrava , Přemyslovců 65
Kontaktní seznam všech pracovníků
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »