Odbor majetkový

Řeší:

Odbor v samostatné působnosti zajišťuje zejména:

  • prodej, nabývání, pronájem a výpůjčky nemovitého majetku, uzavírání všech druhů smluv s touto agendou spojených, včetně smluv na hrobová místa,
  • privatizaci domovního a bytového fondu,
  • správu evidence nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu,
  • vyřizování souhlasů s umístěním cizích staveb na pozemcích svěřených městskému obvodu a s tím související majetkoprávní vypořádání, tj. zřízení věcného břemene, smlouvy zakládající právo provést stavbu,
  • hotovostní výběry za pronájem pozemků, věcná břemena, reklamy, hrobová místa a ostatní služby týkající se nemovitého majetku,
  • výkon služby Czech POINT včetně agendy základních registrů.

Rozsah, v jakém odbor provádí metodickou činnost: komplexně v oblasti nakládání s nemovitými věcmi v souladu s příslušnými právními předpisy.