Oddělení kanceláře vedení

Řeší:

Postavení a základní úloha oddělení

Vedoucí odboru: Hana Blinková


1. Oddělení jsou svěřeny níže uvedené činnosti. Jedná se o činnosti vyplývající z působnosti městských obvodem dané statutem, zvláštními zákony a činnosti, jež jsou zapotřebí k plnění úkolů svěřených úřadu
2. oddělení vykonává v členění podle statutu činnosti na úsecích,
- Kultury
- Volnočasových aktivit.

Kontakty

Martina Gavendová
referent kultury a volnočasových aktivit
Jiří Kunovjánek
referent kultury a volnočasových aktivit
Jindřich Matýsek
technický pracovník, řidič
Bc. Zdeněk Pavlíček
referent kultury a volnočasových aktivit