Oddělení kanceláře vedení

Řeší:

Postavení a základní úloha oddělení

Vedoucí odboru: Hana Franková


1. Oddělení jsou svěřeny níže uvedené činnosti. Jedná se o činnosti vyplývající z působnosti městských obvodem dané statutem, zvláštními zákony a činnosti, jež jsou zapotřebí k plnění úkolů svěřených úřadu
2. oddělení vykonává v členění podle statutu činnosti na úsecích,
- Kultury
- Volnočasových aktivit.

Kontakty

Hana Franková
asistentka, pověřená vedením KVR
Jiří Kunovjánek
referent kultury, volnočasových aktivit a pro bezpečnost
Bc. Zdeněk Pavlíček
referent kultury a volnočasových aktivit
Mgr. Nicola Žažová
pracovník vztahů k veřejnosti