Odbor vnitřní správy a školství

Řeší:

Odbor vykonává v členění podle statutu tyto činnosti na úsecích:

 • vnitřní správy,
 • přestupků,
 • orgánů samosprávy,
 • majetku,
 • rozpočtu a finančního hospodaření,
 • kontroly,
 • komunálních služeb,
 • městského informačního systému,
 • požární ochrany,
 • postavení a odměňování členů zastupitelstev,
 • zaměstnanců města, pracovněprávních vztahů,
 • poskytování informací,
 • cen města a městských obvodů a jiných uznání,
 • školství, mládeže, tělovýchovy a kultury.

Kontakty

Šárka Bečáková
vychovatelka v dětské skupině
Pavla Břenková
referent agendy platové a personální
Viktória Hevdi
referent pro vztahy s ukrajinskými občany
Ing. Martina Jiříková
referent agendy přestupků
Petra Kalvarová
referent agendy podatelny
Karla Kupčíková
referent státní správy a přípravy přestupků
Hana Kutáčová
referent odboru vnitřní správy a školství
Bc. Lenka Kuzníková
referent agendy pro volené orgány
Renata Lepciová
koordinace občanskosprávních záležitostí na úseku evidence obyvatel a na úseku matriky
Mgr. Alena Michelová
úkony zajišťované matrikou úřadu
Mgr. Alžběta Miklášová
referent agendy přestupků
Petra Marianna Mikýsková
referent agendy spisové a skartační služby
Aneta Mišúnová
referent školství
Jarmila Stanovská
vychovatelka v dětské skupině
Lucie Vaňková
referent školství