Odbor vnitřní správy a školství

Řeší:

Odbor vykonává v členění podle statutu tyto činnosti na úsecích:

 • vnitřní správy,
 • přestupků,
 • orgánů samosprávy,
 • majetku,
 • rozpočtu a finančního hospodaření,
 • kontroly,
 • komunálních služeb,
 • městského informačního systému,
 • požární ochrany,
 • postavení a odměňování členů zastupitelstev,
 • zaměstnanců města, pracovněprávních vztahů,
 • poskytování informací,
 • cen města a městských obvodů a jiných uznání,
 • školství, mládeže, tělovýchovy a kultury.

Kontakty

Bc. Adam Berger
správce informačních a komunikačních technologií
Jan Urban
správce informačních a komunikačních technologií