Školství a vzdělávání

Informace z oblasti školství

Městský obvod je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací ( dále jen PO). Jsou to školská zařízení v obvodě: MŠ U Dvoru, MŠ Zelená, MŠ Gen. Janka a ZŠ Gen. Janka. Zřizovatel se podílí na zajištění činnosti PO. Účel a činnosti PO je uveden ve Zřizovacích listinách jednotlivých školských zařízeních.

Základní školy

Kontaktní údaje ke školám

Mateřské školy

Kontaktní údaje ke školkám

Dětská skupina Jesličky

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky provozuje dětskou skupinu s názvem Jesličky. Jedná se o klasické obecní jesle, které mohou navštěvovat děti ve věku 1 až 3 roky.