Pečovatelská služba

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pečovatelská služba

 2. Základní informace k životní situaci

  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu formou terénní služby, a to jak v bytech v domech s pečovatelskou službou, tak v domácnostech uživatelů mimo tyto domy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba, která požaduje zavedení pečovatelské služby, tj. budoucí uživatel služby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Městský obvod poskytuje pečovatelskou službu na základě smlouvy s uživatelem služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Rozsah činností a výše úhrad je uvedena v sazebníku úhrad, který schválila rada městského obvodu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Jestliže požadujete zavedení pečovatelské služby ve své současné domácnosti, kontaktujte sociální pracovnici. Řešení situace je popsáno níže v bodě "Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit".

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor sociální péče, Přemyslovců 224/63, 709 36, Ostrava. 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad k prokázání totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytování pečovatelské služby vyplní s žadatelem osobně sociální pracovnice pečovatelské služby.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odvíjí se od kapacity pečovatelské služby a akutnosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalším účastníkem je osoba/osoby, kterou určí zájemce o službu. V případě, že je zájemce osoba omezená ve svéprávnosti, jedná za ni zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Zavedení pečovatelské služby je potřeba projednat osobně.