Smlouvy a objednávky

Přehled uzavřených smluv a vystavených objednávek po 1. 7. 2017

Počínaje 1.7.2017 ukládá zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat smluvní vztahy s finančním plněním nad 50.000 Kč bez DPH. Tyto smluvní vztahy naleznete ZDE

 

 

Přehled uzavřených smluv a vystavených objednávek po 2. 2. 2015

 
Přehled smluv s finančním plněním nad 20 tisíc korun bez DPH a objednávek s finančním plněním nad 50 tisíc korun bez DPH uzavřených a vystavených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky po 2. 2. 2015. Nejsou zahrnuty smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a smlouvy, jejichž předmětem je poskytování sociálních služeb fyzickým osobám, včetně smluv, na jejichž základě se takovéto vztahy mění či zanikají.

Použité zkratky:

Zkratka Název organizační jednotky
OB Odbor bytový
OF Odbor finanční
OVV Odbor vnitřních věcí
OV Odbor výstavby
OM Odbor majetkový
OSP Odbor sociální péče
OSPOD Odbor sociálně právní ochrany dětí
OHC Odbor hospodářských činností
OMH Odbor místního hospodářství