Vítání občánků

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vítání občánků

 2. Základní informace k životní situaci

  Vítání novorozených občánků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky probíhá v obřadní síni ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 4x ročně. Akce začíná malým hudebním vystoupením žáků ZUŠ E. Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách a pokračuje slavnostním projevem starosty či místostarosty. Po projevu se osobně starosta nebo místostarosta slavnostně přivítá s každým novorozeným občánkem. Při této příležitosti se rodiče a ostatní rodinní příslušníci podepíší do pamětní knihy a obdrží drobný upomínkový dárek. Z vítání občánků pořizuje ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky fotografie, které nejsou nijak upravovány. Odkaz a heslo ke stažení pořízených fotek obdrží přítomní rodiče v den konání akce. Pořizování vlastních fotografií je rovněž možné.

  Termíny pro rok 2024:

  23.03.2024
  01.06.2024
  21.09.2024 zrušeno z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva, nahrazeno termínem 07.09.2024
  07.12.2024

  Potvrzení zájmu zúčastnit se slavnostního obřadu vítání dětí

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonní zástupci dítěte

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na slavnostní obřad jsou rodiče dítěte zváni písemnou pozvánkou, která je rozesílána cca 10 dní před konáním akce. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Měsíc před konáním akce je rodičům poštou rozesílán formulář "Potvrzení zájmu zúčastnit se slavnostního obřadu vítání dětí", na základě kterého se rodiče závazně přihlásí k účasti na této slavnostní akci.  Pozvánky na vítání novorozených občánků jsou rozesílány matrikou ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky cca 10 dní před konáním akce s určením konkrétní hodiny pro účast dítěte, rodičů, příp. dalších rodinných příslušníků, přičemž z důvodu kapacity obřadní síně je na 1 dítě doporučována účast max. dalších 10 osob.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, budova A, odbor vnitřní správy a školství, matrika, přízemí, kanc. č. 3

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory

  Úřední dny:
  pondělí, středa: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

  Mgr. Alena Michelová
  úkony zajišťované matrikou úřadu
  +420599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádné

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádné

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny. Na vítání občánků zveme děti starší 6. týdnů do 1 roku věku dítěte s trvalým pobytem v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Pozvánka je rozesílána cca 10 dní před konáním akce.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Z důvodu nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů (GDPR) je nutný písemný souhlas zákonného zástupce dítěte s pořízením, zpracováním a uchováním osobních údajů dítěte, které smí ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky využít při uvedení do pamětního listu a zveřejnění fotografií ve zpravodaji vydávaném městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Písemný souhlas je všem zákonným zástupcům dítěte zasílán současně s pozvánkou na adresu trvalého pobytu dítěte.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.06.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno