Vítání občánků

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vítání občánků

 2. Základní informace k životní situaci

  Vítání novorozených občánků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky probíhá v obřadní síni ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 4x ročně. Akce začíná malým hudebním vystoupením žáků ZUŠ E. Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách a pokračuje slavnostním projevem starosty či místostarosty. Po projevu se osobně starosta nebo místostarosta slavnostně přivítá s každým novorozeným občánkem. Při této příležitosti se rodiče a ostatní rodinní příslušníci podepíší do pamětní knihy a obdrží drobný upomínkový dárek. Z vítání občánků pořizuje ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky fotografie, které nejsou nijak upravovány. Odkaz a heslo ke stažení pořízených fotek obdrží přítomní rodiče v den konání akce. Pořizování vlastních fotografií je rovněž možné.

  Termíny pro rok 2023:

  18. března
  03. června
  23. září
  02. prosince

  Potvrzení zájmu zúčastnit se slavnostního obřadu vítání dětí

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonní zástupci dítěte

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na slavnostní obřad jsou rodiče dítěte zváni písemnou pozvánkou, která je rozesílána cca 10 dní před konáním akce. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemné pozvánky na vítání novorozených občánků jsou rozesílány matrikou ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky cca 10 dní před konáním akce.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, budova A, odbor vnitřní správy a školství, matrika, přízemí, kanc. č. 3

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádné

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádné

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádné

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny. Na vítání občánků zveme děti starší 6. týdnů do 1 roku věku dítěte s trvalým pobytem v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Pozvánka je rozesílána cca 10 dní před konáním akce.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Z důvodu nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů (GDPR) je nutný písemný souhlas zákonného zástupce dítěte s pořízením, zpracováním a uchováním osobních údajů dítěte, které smí ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky využít při uvedení do pamětního listu a zveřejnění fotografií ve zpravodaji vydávaném městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Písemný souhlas je všem zákonným zástupcům dítěte zasílán současně s pozvánkou na adresu trvalého pobytu dítěte.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  20.01.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno