Odbor vnitřní správy a školství

Řeší:

Odbor vykonává v členění podle statutu tyto činnosti na úsecích:

 • vnitřní správy,
 • orgánů samosprávy,
 • majetku,
 • rozpočtu a finančního hospodaření,
 • kontroly,
 • komunálních služeb,
 • městského informačního systému,
 • požární ochrany,
 • postavení a odměňování členů zastupitelstev,
 • zaměstnanců města, pracovněprávních vztahů,
 • poskytování informací,
 • cen města a městských obvodů a jiných uznání,
 • školství, mládeže, tělovýchovy a kultury
 • ztráty a nálezy
 • pojistné události

Kontakty

Mgr. Karin Třaskošová, MPA
vedoucí odboru vnitřní správy a školství
Šárka Bečáková, MBA
vedoucí oddělení dětských skupin
Bc. Adam Berger
správce informačních a komunikačních technologií
Pavla Břenková
referent agendy platové a personální
Petra Kalvarová
referent agendy podatelny
Hana Kutáčová
referent odboru vnitřní správy a školství
Bc. Lenka Kuzníková, MPA
referent agendy pro volené orgány
Renata Lepciová
koordinace občanskosprávních záležitostí na úseku evidence obyvatel a na úseku matriky
Mgr. Alena Michelová
úkony zajišťované matrikou úřadu
Petra Marianna Mikýsková
referent agendy spisové a skartační služby
Aneta Mišúnová
referent školství
Petra Potocká
referent vnitřní správy
Mgr. Karin Třaskošová, MPA
vedoucí odboru vnitřní správy a školství
Mgr. Nikola Ulíková
profesní chůva
Jan Urban
správce informačních a komunikačních technologií
Lucie Vaňková
místní poplatek ze psů