Příjmení po rozvodu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Příjmení po rozvodu

 2. Základní informace k životní situaci

  Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oznámení může učinit:

  • rozvedený manžel, který po uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela
  • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemně nebo ústně do protokolu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na kterémkoliv matričním úřadě. Pokud bylo manželství uzavřeno v cizině, oznámení lze učinit také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině nebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • průkaz totožnosti
  • oddací list (nevyžaduje se, pokud žadatel činí oznámení u matričního úřadu v místě uzavření manželství)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Nejsou stanoveny.
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství může rozvedený manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Po uplynutí této šestiměsíční lhůty lze změnu příjmení povolit pouze ve správním řízení za správní poplatek 100 Kč.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je nutné zažádat o vydání nového občanského průkazu.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze využít

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  29.01.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno