Výměna bytů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výměna bytů

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o žádost nájemců bytů o schválení vzájemné výměny bytů, po souhlasu pronajímatele lze tuto výměnu uskutečnit. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemci vyměňovaných bytů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemci vyměňovaných bytů:

  • nesmí mít žádné nesplněné finanční závazky vůči Statutárnímu městu Ostrava, včetně všech jednotlivých městských obvodů
  • musí splňovat podmínku bezdlužnosti na nájemném a službách spojených s bydlením (včetně příslušenství)
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nájemníci vyměňovaných bytů musí osobně podat vyplněné formuláře na bytový odbor Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B, kancelář č. 102.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B, kancelář č. 102.
  Bližší informace podá referentka bytové agendy Hana Chomičová, tel. 599 459 228

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 11.30; 12.30 – 17.00 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici na bytovém odboru, kancelář č. 102, a také si je lze stáhnout zde:

  Žádost o schválení výměny bytů 
  Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Čestné prohlášení

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po doložení všech potřebných dokladů bude žádost o schválení výměny bytů předložena k projednání na nejbližší schůzi Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. O rozhodnutí rady a po vydání usnesení budou žadatelé neprodleně informováni.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po vzájemné domluvě zpřístupnit byt bytové techničce, která o stavu daného bytu provede zápis (formulář "Přejímka bytu při výměně bytu").

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.04.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno