Schválení podnájmu v obecním bytě

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Schválení podnájmu v obecním bytě

 2. Základní informace k životní situaci

  Podnájem je možno povolit ve všech obecních bytech nebo částech bytu ve vlastnictví Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Podnájem nelze povolit v domech s pečovatelskou službou a domech zvláštního určení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  O podnájem bytu třetí osobě žádá stávající nájemce dotčeného bytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel nesmí mít dluh vůči statutárnímu městu Ostrava, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  Žadatel vyplní formulář "Žádost o schválení podnájmu v bytě", a doručí jej bytovému odboru, kancelář č. 102.

  Podnájem bytu se povoluje na dobu určitou 1 roku s tím, že si nájemce může poté požádat o prodloužení této doby o další rok, ve výjimečných případech.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat vyplněný formulář "Žádost o schválení podnájmu v bytě" osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, kancelář č. 102.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 102.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 11.30.; 12.30 – 17.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz, popř. nájemní smlouvu

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář "Žádost o schválení podnájmu v bytě" je k dipozici na:

  - bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, kancelář č. 102

   Žádost o schválení podnájmu v bytě

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů od podání žádosti o schválení podnájmu v bytě je vydán souhlas s podnájmem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.03.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno