Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Havarijní služba BYTSERVIS

tel. 596 320 011

Mimo pracovní dobu úřadu, víkendy, svátky.
Havárie ohrožující majetek a zdraví.
Zneužití služby může být účtováno.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, oznamuje pronajímateli závadu vyžadující opravu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu nebo nebytového prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uzavřená platná nájemní smlouva k bytu nebo nebytovému prostoru.

  Žádost o opravu nájemce podává osobně, telefonicky, popř. e-mailem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat informaci o vzniklé závadě:

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,  Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B, kancelář č. 105 a 106.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

  bytové techničky

  Havránková Lucie         tel. 599 459 250           kancelář 106 

  Vlosinská  Martina        tel. 599 459 265           kancelář 106 

  Reichelová Barbora      tel. 599 459 249           kancelář 105

  Kunzová Renáta           tel. 599 459 298           kancelář 105

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz
  Nutno uvést telefonní kontakt na osoby, jichž se opravy týkají (pro urychlení je možno pořídit fotodokumentaci závady a zaslat e-mailem).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle naléhavosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  06.03.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno