Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, oznamuje pronajímateli závadu vyžadující opravu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu nebo nebytového prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uzavřená platná nájemní smlouva k bytu nebo nebytovému prostoru.

  Žádost o opravu nájemce podává osobně, telefonicky, popř. e-mailem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat informaci o vzniklé závadě:

  - osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, kancelář č. 106

  - telefonicky na tel.č. 599 459 250 nebo 599 459 265

  - e-mailem na adresu: havrankova@marianskehory.cz, kuznikova@marianskehory.cz, drimalova@marianskehory.cz

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 106 a 105.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

   

  bytový technik                 tel. 599 459 250           kancelář 106, budova B, Přemyslovců 65
   
  bytový technik                 tel. 599 459 265           kancelář 106, budova B, Přemyslovců 65
   
  bytový technik                 tel. 599 459 249           kancelář 105, budova B, Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz, popř. nájemní smlouvu, telefonní kontakt na osoby, jichž se opravy týkají (pro urychlení je možno pořídit fotodokumentaci závady  a zaslat e-mailem)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle naléhavosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  12.07.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno