Výměna bytů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výměna bytů

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o dohodu nájemců bytů o vzájemné výměně bytů, po souhlasu pronajímatele lze tuto výměnu uskutečnit. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemci vyměňovaných bytů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemci vyměňovaných bytů nesmí mít dluh vůči statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  K uskutečnění výměny bytů je nutno doložit potřebné formuláře a doklady na bytový odbor městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat vyplněný formulář "Žádost o schválení výměny bytů" osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, kancelář č. 102.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 102.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 11.30.; 12.30 – 17.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - vyplněný formulář "Žádost o schválení výměny bytů", viz odkaz níže

  - dohodu o vzájemné výměně bytů s podpisy všech nájemců

  - doklad o zaplaceném posledním nájmu

  - potvrzení vydané Magistrátem města Ostravy, že žadatel ani členové jeho domácnosti nedluží za poplatky za komunální odpad statutárnímu městu Ostrava

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář " Žádost o schválení výměny bytů " je k dipozici na:

  - bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, kanc. č. 102

  Žádost o schválení výměny bytů

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po doložení všech potřebných dokladů bude žádost o výměnu bytů předložena k projednání na nejbližší schůzi Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Žadatelé budou poté neprodleně informováni o rozhodnutí Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Bytový odbor Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  7.12.2011

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  30.03.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace