Reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, reklamuje u pronajímatele vyúčtování služeb spojených s bydlením.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotyčného bytu nebo nebytového prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uzavřená nájemní smlouva k bytu nebo nebytovému prostoru. Nájemník podává žádost o reklamaci osobně, telefonicky či písemně.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat žádost o reklamaci:
  -  osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 103
  - telefonicky na telefonní číslo 599 459 251
  - poštou na adresu: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  - e-mailem na adresu: janeckova@marianskehory.cz

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, kancelář č. 103.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

  Renáta Janečková
  referent agendy majetkové správy
  599459251 103A / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz, fakturu vyúčtování služeb spojených s bydlením.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V případě uznání reklamace bude do 30 dnů provedeno opravné vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Vyúčtování a reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  vyhláškou  č. 269/2015 Sb. a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  22.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno