Pronájem obecního bytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem obecního bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky pronajímá byty ve svém vlastnictví za podmínek daných příslušnými zákony a směrnicí č. 29/2019, kterou se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba starší 18 let, která nemá možnost vlastního bydlení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro přijetí Žádosti o zařazení do seznamu žadatelů a další pokyny k doložení potvrzení, jsou uvedeny na str. 2 tohoto formuláře.

  Žádost o zařazení do seznamu žadatelů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Čestné prohlášení

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat vyplněný formulář žádost o zařazení do seznamu žadatelů s příslušnými dokumenty včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a čestného prohlášení osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, kancelář č. 102.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 102.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, kancelář č. 102

  Žádost o zařazení do seznamu žadatelů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Čestné prohlášení

  ŽADATEL JE POVINEN KAŽDÝ ROK, V OBDOBÍ LEDNA A ÚNORA, FORMULÁŘEM AKTUALIZOVAT SVOJI ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU ŽADATELŮ!!!

   Aktualizace žádosti pro rok 2022

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po provedení kontroly podané žádosti, ověření její úplnosti, jsou žadatelé zaevidováni do nezávazného seznamu, a to za předpokladu splnění všech podmínek pro přijetí žádosti o zařazení do seznamu žadatelů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel/ka, registrovaný partner/ka

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Odevzdání vyplněného formuláře žádost o zařazení do seznamu žadatelů a doložení všech požadovaných dokumentů (viz strana 2 uvedené žádosti), včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a čestného prohlášení.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Jaké jsou související předpisy

  Směrnice č. 29/2019, kterou se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  29.12.2021

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  Neuvedeno