Pronájem obecního bytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem obecního bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky pronajímá byty ve svém vlastnictví za podmínek daných příslušnými zákony a Směrnicí č. 33/2023, kterou se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba starší 18 let, která nemá možnost vlastního bydlení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro přijetí žádosti o pronájem bytu jsou stanoveny na základě Směrnice č.33/2023, kterou se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem staturního města Ostravy ve správě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
  Žadatel se dostaví na bytový odbor, kde získá potřebné informace o podání žádostí a o doložení dalších potřebných potvrzení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplnit potřebné formuláře (včetně doložení potřebných potvrzení) a doručit na  bytový odbor :

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B, kancelář č. 102 - referentka Hana Chomičová

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici na bytovém odboru městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, budova B, kancelář č. 102 , taktéž si je možno stáhnout z internetových stránek zde:

  Žádost o zařazení do seznamu žadatelů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Čestné prohlášení

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podáním žádosti o zařazení do seznamu žadatelů nevzniká městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky povinnost žadateli přidělit byt. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel/ka, partner/ka

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • odevzdat všechny potřebné formuláře a potvrzení 
  • po splnění všech podmínek a po 3 měsících od podání žádosti sledovat internetové stránky Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky s aktuální nabídkou volných bytů a telefonicky se přihlásit na prohlídku bytu
  • zúčastnit se prohlídky bytu (nebo zplnomocněný zástupce), aby byla jeho žádost o pronájem bytu předložena Radě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky k projednání 
  • povinnost každý rok, v období ledna a února, aktualizovat svoji žádost o zařazení do seznamu žadatelů (formulář je k dispozici na bytovém odboru, případně si jej lze stáhnout na stránkách v sekci formuláře)
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Jaké jsou související předpisy

  Směrnice č. 33/2023, kterou se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Další související informace

  ŽADATEL JE POVINEN KAŽDÝ ROK, V OBDOBÍ LEDNA A ÚNORA, AKTUALIZOVAT SVOJI ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU ŽADATELŮ (v uvedeném období formulář k dispozici)

   

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  06.03.2024

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  Neuvedeno