Výměna bytů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výměna bytů

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o dohodu nájemců bytů o vzájemné výměně bytů, po souhlasu pronajímatele lze tuto výměnu uskutečnit. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemci vyměňovaných bytů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemci vyměňovaných bytů nesmí mít dluh vůči statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  K uskutečnění výměny bytů je nutno doložit potřebné formuláře a doklady na bytový odbor městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat vyplněný formulář "Žádost o schválení výměny bytů" osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, kancelář č. 102.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - vyplněný formulář "Žádost o schválení výměny bytů", viz odkaz níže

  - dohodu o vzájemné výměně bytů s podpisy všech nájemců

  - doklad o zaplaceném posledním nájmu

  - potvrzení vydané Magistrátem města Ostravy, že žadatel ani členové jeho domácnosti nedluží za poplatky za komunální odpad statutárnímu městu Ostrava

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář " Žádost o schválení výměny bytů " je k dipozici na:

  - bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, kanc. č. 102

  Žádost o schválení výměny bytů

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po doložení všech potřebných dokladů bude žádost o výměnu bytů předložena k projednání na nejbližší schůzi Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Žadatelé budou poté neprodleně informováni o rozhodnutí Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  30.03.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno