Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci, kterým končí platnost nájemní smlouvy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci, kterým končí platnost nájemní smlouvy

 2. Základní informace k životní situaci
  • nájemcům, kterým končí platnost nájemní smlouvy se uvedená skutečnost předkládá k projednání Radě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, o rozhodnutí RMOb jsou nájemci informováni 
  • nájemce, který chce ukončit nájemní smlouvu, oznámí tuto skutečnost na bytovém odboru
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dodržovat ustanovení §2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podrobné informace získáte na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou k dispozici.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Uzavření nájemní smlouvy bude projednána v Radě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to před uplynutím její platnosti. O rozhodnutí Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je nájemce informován.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  16.11.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno