Reklamace vyúčtování služeb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Reklamace vyúčtování služeb

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem a pronajímatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, může vyúčtování služeb reklamovat  u pronajímatele.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce, který má uzavřenu nájemní smlouvu k dotčenému bytu nebo nebytovému prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemník podává žádost o reklamaci písemně do 30 dnů od převzetí vyúčtování.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat  žádost o reklamaci:

  • osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B, kancelář č. 103/103A - referentka Renáta Janečková
  • písemně na adresu: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  • e-mailem na adresu:
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • fakturu vyúčtování služeb spojených s bydlením
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V případě uznání reklamace bude do 30 dnů provedeno opravné vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno