Reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, reklamuje u pronajímatele vyúčtování služeb spojených s bydlením.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotyčného bytu nebo nebytového prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uzavřená nájemní smlouva k bytu nebo nebytovému prostoru. Nájemník podává žádost o reklamaci osobně, telefonicky či písemně.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat žádost o reklamaci:
  -  osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 103
  - telefonicky na telefonní číslo 599 459 251
  - poštou na adresu: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  - e-mailem na adresu: janeckova@marianskehory.cz

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz, fakturu vyúčtování služeb spojených s bydlením.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V případě uznání reklamace bude do 30 dnů provedeno opravné vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  22.06.2018

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno