Reklamace vyúčtování služeb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Reklamace vyúčtování služeb

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem a pronajímatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, může vyúčtování služeb reklamovat  u pronajímatele.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce, který má uzavřenu nájemní smlouvu k dotčenému bytu nebo nebytovému prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemník podává žádost o reklamaci písemně do 30 dnů od převzetí vyúčtování.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat  žádost o reklamaci:

  • osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B, kancelář č. 103/103A - referentka Renáta Janečková
  • písemně na adresu: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  • e-mailem na adresu:
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, budova B, kancelář č. 103A 

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

  Renáta Janečková
  referent dodavatelských a vnějších vztahů
  +420599459251 103A / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • fakturu vyúčtování služeb spojených s bydlením
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V případě uznání reklamace bude do 30 dnů provedeno opravné vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Vyúčtování a reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  vyhláškou  č. 269/2015 Sb. a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Bytový odbor Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

 24. Kontaktní osoba
  Renáta Janečková
  referent dodavatelských a vnějších vztahů
  +420599459251 103A / Ostrava , Přemyslovců 65
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  6.1.2012

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace