Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, oznamuje pronajímateli závadu vyžadující opravu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu nebo nebytového prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uzavřená platná nájemní smlouva k bytu nebo nebytovému prostoru.

  Žádost o opravu nájemce podává osobně, telefonicky, popř. e-mailem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat informaci o vzniklé závadě:

  - osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, kancelář č. 106

  - telefonicky na tel.č. 599 459 250 nebo 599 459 265

  - e-mailem na adresu: barnasikova@marianskehory.cz, pitakova@marianskehory.cz

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 106.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

  Daniela Baletková
  referent - technik DaBF 18
  599430167 106 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Iveta Pitáková
  referent - technik DaBF 17
  599430159 108 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz, popř. nájemní smlouvu, telefonní kontakt na osoby, jichž se opravy týkají (pro urychlení je možno pořídit fotodokumentaci závady  a zaslat e-mailem)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle naléhavosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace

  Před zadáním opravy se provádí zjištění, zda nájemce nemá dluh vůči Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a požaduje se jeho úhrada před provedením opravy.

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Bytový odbor Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 24. Kontaktní osoba
  Daniela Baletková
  referent - technik DaBF 18
  599430167 106 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Iveta Pitáková
  referent - technik DaBF 17
  599430159 108 / Radnice, budova D
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  8.12.2011

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  22.06.2018

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace