Následky smrti nájemce (přechod nájmu obecního bytu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Následky smrti nájemce (přechod nájmu obecního bytu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o změnu subjektů na straně nájemce, jestliže nájemce bytu zemře, a to za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která s bývalým nájemcem bytu žila ve společné domácnosti a nemá vlastní byt či dům, dle  §2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky vymezuje § 2279 - § 2284 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámit uvedenou skutečnost osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, budova B, kancelář č. 103.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 103.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 11.30.; 12.30 – 17.00

  Marie Slámová
  správce domovního bytového fondu a nebytového fondu
  +420599459221 103 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • k nahlédnutí nájemní smlouvu k předmětnému bytu
  • doklad o zaplaceném posledním nájmu
  • úmrtní list nájemce
  • rodný list - v případě vztahu rodiče - děti
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici, přechod nájmu se oznamuje osobně na bytovém odboru.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  30 dnů od oznámení

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  založení SIPO na libovolné pobočce České pošty, s.p.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno