Následky smrti nájemce (přechod nájmu obecního bytu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Následky smrti nájemce (přechod nájmu obecního bytu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o změnu subjektů na straně nájemce, jestliže nájemce bytu zemře, a to za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která s bývalým nájemcem bytu žila ve společné domácnosti a nemá vlastní byt či dům.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky vymezuje § 2279 - § 2284 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat vyplněný formulář "Oznámení přechodu nájmu bytu" osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 105.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz,

  - k nahlédnutí nájemní smlouvu k předmětnému bytu

  - doklad o zaplaceném posledním nájmu

  - úmrtní list nájemce

  - rodný list - v případě vztahu rodiče - děti

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář "Oznámení přechodu nájmu bytu" je k dipozici na:

  - bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, kanc. č. 105

  Oznámení přechodu nájmu bytu

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  31.10.2016

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno