Změna počtu osob v obecním bytě

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna počtu osob v obecním bytě

 2. Základní informace k životní situaci

  Přijme-li nájemce nového člena do domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli.

  Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

  Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemce oznámí pronajímateli písemně zvýšení nebo snížení počtu osob nájemcovy domácnosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámit změnu v počtu osob nájemcovy domácnosti:

  - osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 105

  - písemně na podatelně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 4

  - písemně zaslat na adresu Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava - Mariánské Hory

  - zaslat emailem na adresu:  slamova@marianskehory.cz

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz (Oddací list, Úmrtní list, Rozsudek o rozvodu)

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů od podání oznámení je provedena změna v evidenčním listě a následná úprava předpisu nájemného.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.04.2017

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno