Standard č.11

Rizikové a nouzové situace

11a

 

Zaměstnanci   zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany   jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně   seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem   sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení.

 

 

Cíle kritéria:

• Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s rizikovými a nouzovými situacemi, které mohou nastat, včetně dodatků a změn a toto stvrdí svým podpisem na presenční listině, ví, jak v daných situacích mají postupovat.

Obsah kritéria standardu:

RIZIKOVÁ SITUACE = situace, kdy nastává riziko zranění zaměstnance či klienta, zranění dalších osob, případně hrozba vzniku škody na majetku

NOUZOVÁ SITUACE = situace, kdy může dojít k omezení výkonu sociálně-právní ochrany z důvodu vzniku nenadálých skutečností

Postup:

Postup k naplnění tohoto kritéria je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, slouží pouze pro interní potřebu, jeho naplnění se uplatňuje v praxi.