Standard č.10

Kontrola případu

Kontrola případů

10a

Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů

 

Cíle kritéria:

  • odhalení nedostatků, případně chyb při řešení   případů v oblasti sociálně-právní ochrany
  • jednotný a transparentní postup při kontrolní  činnosti

 

Postup:

Postup k naplnění  kritéria 10a je uložen v písemném zpracování standardu u vedoucí odboru SPOD, je k dispozici k nahlédnutí.