Nahlášení nepovolené skládky odpadu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nahlášení nepovolené skládky odpadu

 2. Základní informace k životní situaci

  Odložení odpadů mimo vyhrazená místa (založení skládky odpadů) k řešení je příslušná obec na jejím katastrálním území k odložení došlo

  Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky – k. ú. Mariánské Hory, Zábřeh - Hulváky

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo zjistí

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Oznámením (písemně, ústně, telefonicky, elektronicky) na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v případě, že jste na místě v době páchání přestupku, volejte městskou polici 156.

  Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy nebo jakékoli jiné mapy s vyznačením skládky, event. Fotografie a další poznatky vedoucí k usvědčení viníka.

  Katastrální mapu lze získat bezplatně na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a viz. předchozí bod

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, odbor místního hospodářství.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy nebo jakékoli jiné mapy s vyznačením skládky, event. Fotografie a další poznatky vedoucí k usvědčení viníka.

  Katastrální mapu lze získat bezplatně na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  S vaším souhlasem a v případě potřeby můžete být vyzván k podání svědectví.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  17.06.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno