Ochrana zvířat proti týrání

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ochrana zvířat proti týrání

 2. Základní informace k životní situaci

  Prověřují se podněty a řeší se přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo bude mít podezření, že v jeho okolí dochází k týrání zvířat nebo dojde k uniku zvířete na veřejném prostranství, kdy může být napadeno jiné zvíře či osoba

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Při úniku zvířete a možného napadení jiného zvířete nebo osoby podat podnět na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství. Při podezření z týrání nebo nedostatečné péče o zvíře dle akutnosti podat podnět na Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství nebo kontaktovat Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Ostrava. Na návrh orgánu veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření (např. umístění týraného zvířete do náhradní péče, snížení počtu zvířat, pozastavení činnosti, atd.).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním podnětu na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství nebo oznámením Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Ostrava.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, Přemyslovců 63, 709 36  Ostrava – Mariánské Hory, odbor místního hospodářství nebo Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Ostrava.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou specifikovány

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Není specifikován žádný vzorový formulář.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nejsou specifikovány.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou specifikovány.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou specifikovány.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  17.06.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno