Žádost o vydání loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání loveckého lístku :

  • složení zkoušky z myslivosti nebo získání právním předpisem stanoveného vzdělání,
  • dosažení věku 16 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • pojištění dle zákona o myslivosti.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Lovecké lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady městských obvodů, dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Občané s trvalým pobytem na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky  a na území městského obvodu Nová Ves, písemné žádosti o vydání loveckého lístku podávají na odboru výstavby Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz,
  • výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné  škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
  • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol..."),
  • doklad o pojištění dle  § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání loveckého lístku, která je k dispozici na odboru výstavby u příslušného referenta.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Den platnosti loveckého lístku

  Částka

  1 den

  30,-- Kč

  5 dní

  50,-- Kč

  30 dní

  70,-- Kč

  6 měsíců

  100,-- Kč

  1 rok

  150,-- Kč

  doba neurčitá

  1 000,-- Kč

   Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného referenta odboru výstavby.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla do tří pracovních dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  11.11.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno