Směrnice č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou

Podmínky pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou