Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

 2. Základní informace k životní situaci

  Potvrzení se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  a) Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba.

  b)  Písemná žádost  o vydání potvrzení o bezdlužnosti. Podání žádosti je podmíněno  zaplacením správního poplatku ve výši 100 Kč dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, na pokladně  Přemyslovců 63, Ostrava, Mariánské Hory, převodem na účet městského obvodu  č.účtu: 19-1649321399/0800, variabilní symbol: 2111, nebo složenkou.

  c) Lze se kontaktovat s odborem finančním.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava, Mariánské Hory.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz a potvrzení o zaplacení správního poplatku

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je podmíněno  zaplacením správního poplatku ve výši 100 Kč dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to takto:
  - hotově na pokladně Úřadu městkého obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
  - převodem na účet městského obvodu č.účtu: 19-1649321399/0800, var. symbol: 2111,
  - složenkou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení se vydává okamžitě po zaplacení správního poplatku. Pokud nebude správní poplatek uhrazen řízení o vydání potvrzení  bezdlužnosti bude zastaveno.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  31.08.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno