Odbor majetkový

Řeší:

Odbor v samostatné působnosti zajišťuje zejména:

  • prodej, nabývání, pronájem a výpůjčky nemovitého majetku, uzavírání všech druhů smluv s touto agendou spojených, včetně smluv na hrobová místa,
  • privatizaci domovního a bytového fondu,
  • správu evidence nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu,
  • vyřizování souhlasů s umístěním cizích staveb na pozemcích svěřených městskému obvodu a s tím související majetkoprávní vypořádání, tj. zřízení věcného břemene, smlouvy zakládající právo provést stavbu,
  • výkon služby Czech POINT včetně agendy základních registrů.

Rozsah, v jakém odbor provádí metodickou činnost: komplexně v oblasti nakládání s nemovitými věcmi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kontakty

Bc. Jindřiška Pavúková
vedoucí majetkového odboru
Monika Herdová
referent majetkové agendy
Ing. Renata Kozelská
referent majetkové agendy
Ing. Petra Majcherová
referent majetkové agendy