Domovník – preventista

Domovník – preventista

Projekt je zaměřený na podporu prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.