Odpovědi na žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2022

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
6.1.2022 Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí kopie legislativních povolení reklamní plochy info1_22 NE

1/2022

30.3.2022 Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí o odstranění stavby, podle §128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona pouze u právnických osob od 1.11.2021 info2_22 NE 2/2022
11.7.2022

Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí informací ohledně akce Milostné léto info3_22 NE 3/2022
18.7.2022 Poskytnutí informace -  Žádost o poskytnutí informací a podkladů - usnesení rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky č.3105/RMObM-MH/1822/60 ze dne 1.6.2022 info4_22 NE 4/2022
29.7.2022 Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí informací o vydání rozhodnutí o odstranění stavby info5_22 NE 5/2022
11.10.2022 Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí informací o uplatnění předkupního práva k nemovitostem a data posledních vykonaných údržeb zeleně info6_22 NE 6/2022
17.10.2022 Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí informací o úřední osobě/státním zaměstananci: Ing. Martina Jiříková, referent agendy přestupků info7_22 NE 7/2022
11.12.2022 Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí informací o úředních osobách info8_22 NE 8/2022
15.12.2022 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí imformací o využití předkupního práva k nemovitostem info9_22 NE 9/2022