Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2020

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
11.2.2020 Poskytnutí informace - žádost o informace veřejné zakázky "Poskytování právní pomoci 2020-2022 info1_20 NE 1/2020
13.2.2020 Poskytnutí informace - žádost o informace kolik činí výnos z poplatků za psa info2_20 NE 2/2020
19.2.2020 Poskytnutí informace - žádost o zpřístupnění, které se týkají konání shromáždění ve smyslu zákona č.84/19990 Sb. info3_20 NE 3/2020
11.3.2020 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí informace souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území MO Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému info4_20 NE 4/2020
1.5.2020 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí informace  ve věci odstranění stavby. info5_20 NE 5/2020
1.6.2020 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí informace ve věci oznámení o vydání opatření obecné povahy, oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů info6_20 NE 6/2020
8.6.2020 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí informace ve věci údržba pozemků, vyhlášky, pokuta info7_20 NE 7/2020
19.6.2020 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí informace ve věci vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu info8_20 NE 8/2020
22.6.2020 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí informace ohledně trvalého pobytu info9_20 NE 9/2020
24.8.2020 Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí informace ohledně spáchaných přestupků v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky info10_20 NE 10/2020
11.9.2020 Poskytnutí informace - o akutním stavu povolení k uzávěrce ul. Výstavní info11_20 NE 11/2020
16.9.2020 Poskytnutí informace - Žádost o poskytnutí informace ohledně počtu souhlasu  a nesouhlasu s nájmem nebytového prostoru info12_20 NE 12/2020
6.11.2020 Poskytnutí informace - seznam dodavatelů květinové výzdoby, květinových vazeb a celková částka za nákup info13_20 NE 13/2020
16.12.2020 Poskytnutí informace - žádost o sdělení ohledně jakého vztahu se v prostorách ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky zdržuje, působí a zadává úkoly pan Bc. Sucharda info14_20 NE 14/2020
20.11.2020 Poskytnutí informace - žádost o sdělení ohledně zrušení záměru odkoupení areálu společnosti Zelený pažit, s.r.o. info15_20 NE 15/2020
1.12.2020 Poskytnutí informace - žádost o informaci ohledně procházky světlonošů a rozsvícení vánočních stromů v obvodu info16_20 NE 16/2020