Rozpočty městského obvodu

Rozpočet MOb MHaH na r. 2020, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2023

Schválený rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2019

Rozpočet MOb MHaH na r. 2018, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2021

Schválený rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018-2020

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2017

Schválený rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2016

Schválený rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2015

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2015-2017

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2014

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2014-2016

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2013

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2013-2015

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2012

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2012-2014

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2011

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2011-2013

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2010

Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2008

Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na r. 2009

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2010-2012

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2009

Návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2008

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2009-2011

Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 1.-10.2007

Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 1.-8.2007

Návrh 4. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 1.-5.2007

Návrh 2. úpravy rozpočtu městského odvodu Mariánské Hory a Hulváky

Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2006 - závěrečný účet

Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 1.-3.2007

Návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů v r. 2006

Schválený rozpočet městského obvodu na rok 2007

Rozbor hospodaření za 1.-10./2006 a Návrh 4. úpravy rozpočtu městského obvodu na rok 2006

3. úpravy rozpočtu městského obvodu na rok 2006

Rozbor hospodaření za 1.-7./2006 a Návrh 2. úpravy rozpočtu městského obvodu na rok 2006

Rozbor hospodaření za 1.-4./2006 a Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu na rok 2006

Vyúčtování hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za rok 2005

Schválený výhled na období 2006 - 2008

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2006

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2007

Návrh rozpočtového výhledu na období 2007 – 2009

Návrh rozpočtového výhledu na období 2008 – 2010

Rozpočtový výhled na období 2008 – 2010