Zprávy o výsledcích kontrol hospodaření městského obvodu

2020

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MOb MHAH v roce 2020

2019

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2019