Uzavírka v ulici Výstavní prodloužena

1/9 2020
Pro dokončení rekonstrukce kanalizace bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Zelená po křižovatku s ul. Hornickou, a úsek od domu na ul. Výstavní čp. 2375/24 před křižovatkou s ul. Sportovní až po dům na ul. Výstavní čp. 2499/40 za křižovatkou s ul. Gajdošovou v  době od 1. září do 31. října 2020
I nadále nebudou v těchto termínech obsluhovány aut. zastávky Dům energetiky, Zelená a Gajdošova, ty jsou přesunuty na ul. 1. máje  - linky č. 35, 39 a 50. Dopravní omezení je vyznačeno příslušným dopravním značením. 
Uzavírka v ulici Výstavní prodloužena