Omezení provozu v ulici Václavská

28/8 2019
V rámci akce Regenerace sídliště Vršovců V. etapa, bude od 1.září do 18. září.2019 úplně omezen provoz na ul. Václavské, a to v úseku do křižovatky s ul. Vršovců (od prádelny) po křižovatku s ul. Boleslavova. 
Objízdná trasa bude vyznačena příslušným dopravním značením, a bude vedena po ul. Vršovců, Kubelíkova, Mojmírovců a Boleslavova.
Omezení provozu v ulici Václavská