Omezení provozu v ulici 1. máje

15/10 2019

V době od 17. října od 7 hodin do 23. října 2019 do 18 hodin bude omezen provoz z důvodu prací v kolejišti v ulici 1. máje, a to od křižovatky s ulicí 28. října. Průjezdnost pro automobily bude zachována, řidiči však musí dbát přechodného dopravního značení. Tramvajová doprava bude v tomto úseku odkloněna a po dobu prací bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Omezení provozu v ulici 1. máje