Uzavírka v ulici Přemyslovců

27/1 2023

V souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“ bude docházet k úplnému omezení provozu na ul. Přemyslovců. Po dobu provádění prací je nutné respektovat příslušné dopravní značení.

Uzavírka v ulici Přemyslovců

Práce začnou dne 20.03.2023 a potrvají do 15.09.2024, do 30.09.2024 budou pokládány finální povrchy. Jednotlivé etapy začnou vždy v první den etapy v 7,00 hod. a budou ukončeny poslední den etapy v 16,00 hod. Uzavírka nebude ve dnech pracovního volna a pracovního klidu přerušena.

Přístup (nikoliv příjezd) k nemovitostem musí být ze zákona zajištěn. Pro individuální dopravu bude možný dojezd k místu uzavírky, přes uzavírku bude umožněno vjezd pouze vozidlům stavby, autobusům MHD (to budou zejména autobusy linky č. 24), vozům integrovaného záchranného systému.

Autobusové zastávky linky č. 24 zůstanou zachovány, pouze budou v rámci některých etap přesunuty buď před nebo za uzavřený úsek.  

Harmonogram prací je navržen do 11 etap:

1. etapa od 20.03.2023 do 14.05.2023

Pravý jízdní pruh ul. 1. Máje v úseku od křižovatky s ul. 28. října po křižovatku s ul. Martinskou tzn. Uzavřený bude jízdní pruh podél tramvajového ostrůvku, pro chodce bude zabezpečen přechod na chodník z ostrůvku.

2. etapa od 15.05.2023 do 16.07.2023

Ul. Přemyslovců pravý jízdní pruh v úseku od křižovatky s ul. Novoveské po křižovatku s ul. Václavskou, Korunní a U Dvoru (u radnice).

3. etapa od 17.07.2023 do 30.07.2023

Ul. Přemyslovců v úseku od křižovatky s ul. Václavskou, Korunní, U Dvoru (u radnice) po dům čp. 1240/59 (spojka na ul. Korunní).

4. etapa od 31.07.2023 do 29.10.2023

Ul. Přemyslovců v úseku od domu čp. 1240/59 (spojka na ul. Korunní) po křižovatku s ul. Mojmírovců

V této etapě bude přesunuta aut. zastávka „Korunní“  směr Mariánské Hory blíž ke křižovatce u radnice

5. etapa od 30.10.2023 do 28.01.2024

Ul. Přemyslovců v úseku od křižovatky s ul. Mojmírovců u domu čp. 74/29 po křižovatku s ul. Mariánské náměstí (u pošty), aut. zastávka „Mariánské náměstí“ směr Mariánské Hory bude přesunuta směrem ke křižovatce s ul. 28. října

6. a 7. etapa od 29.01.2024 do 10.03.2024

Ul. Přemyslovců v úseku od křižovatky s ul. Mariánské náměstí (u pošty) po křižovatku s ul. 28. října

8. etapa od 11.03.2024 do 09.06.2024

Ul. Přemyslovců v úseku od křižovatky s ul. Mariánské náměstí (u pošty) po křižovatku s ul. Hudební u domu čp. 576/34. Aut. zastávka „Mariánské náměstí“ směr Důl Jan Šverma bude přesunuta   ke křižovatce s ul. 28. října.

9. etapa od 10.06.2024 do 25.08.2024 

Ul. Přemyslovců v úseku od domu 793/32 po křižovatku u domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní)

10. etapa od 26.08.2024 do 01.09.2024 

Ul. Přemyslovců v úseku od domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní) po křižovatku s ul. Václavská, Korunní, U Dvoru (u radnice), aut. zastávka „Korunní“ směr Důl Jan Šverma bude přesunuta před uzavřený úsek.

11. etapa od 02.09.2024 do 15.09.2024  

Ul. Přemyslovců v úseku od křižovatky s ul. Václavská, Korunní, U Dvoru (u radnice) po dům čp. 1232/68 (asi v polovině mezi okružní křižovatkou s ul. Novoveskou a křižovatkou u radnice).