UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ

16/6 2022

Z důvodu rekonstrukce bude v době od 20. 6. do 5.10. 2022 uzavřena pro provoz motorových vozidel ulice Mojmírovců, a to v úseku od ulice Přemyslovců po ulici Mládí. Společnost COLAS CZ a.s. zde bude realizovat kompletní rekonstrukci komunikace a chodníků. 

UZAVÍRKA V ULICI MOJMÍROVCŮ

V souvislosti s prováděním uvedených prací bude v tomto úseku ulice Mojmírovců uzavřena pro automobilovou dopravu. Úsek od ulice Slavníkovců po ulici Mladí bude uzavřen od 20. 6. do 3.10. 2022, a úsek od ulice Přemyslovců po ulici Slavníkovců pak od 18. 7. do 3.10. 2022. Přístupy pro pěší k přilehlým nemovitostem budou zajištěny, nicméně mohou být místně omezeny. V rámci vlastní bezpečnosti proto bude třeba dbát pokynů realizační firmy. Současně dojde ke změnám organizace dopravy – kromě zákazu vjezdu do ulice. Mojmírovců dojde ke zrušení jednosměrného provozu v ulicích Nivnická a Štítného. 

Dokončení stavby se předpokládá 3.10. 2022