Archiv

Přehled uzavřených smluv a vystavených objednávek po 2. 2. 2015

 
Přehled smluv s finančním plněním nad 20 tisíc korun bez DPH a objednávek s finančním plněním nad 50 tisíc korun bez DPH uzavřených a vystavených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky po 2. 2. 2015. Nejsou zahrnuty smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a smlouvy, jejichž předmětem je poskytování sociálních služeb fyzickým osobám, včetně smluv, na jejichž základě se takovéto vztahy mění či zanikají.