Objednávky

Přehled objednávek s finančním plněním nad 50 tisíc korun bez DPH vystavených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky po 2. 2. 2015.